25 czerwca 2017

Ortofotomapy, mapy 3D z drona

Fotogrametria lotnicza

Ortofotomapa jest to mapa powstała z przetworzonych zdjęć lotniczych, poddanych korekcji geometrycznej. W efekcie otrzymujemy gotowy plan terenu przedstawiony w nawiązaniu do układu współrzędnych, charakteryzujący się brakiem zniekształceń oraz jednolitą skalą. Po wykonaniu zdjęć przypisywane są im dane z GPS-u drona, tworzona jest chmura punktów oraz numeryczny model terenu, na które nakłada się ortofotografie. Gotowa mapa umożliwia przeprowadzanie obliczeń bezpośrednio z niej np. pomiar odległości, powierzchni, nachylenia stoków.

Ortofotomapa

Dzięki wykorzystaniu dronów możemy wykonać mapę dowolnego obszaru w bardzo krótkim czasie. Obecnie koszt takiej usługi stanowi ułamek ceny tradycyjnego przelotu samolotem i pozwala na uzyskanie mapy w dużo większej rozdzielczości niż z satelity. Niski pułap lotu pozwala zniwelować wpływ chmur na dokładność pomiaru.

Rozdzielczość naszych map wynosi zwykle 3cm na piksel, co pozwala na zobaczenie pudełka zapałek.

Dodatkowo na podstawie zdjęć fotogrametrycznych wykonujemy modele i mapy 3D.